Citáty I.

Ten, kto vládne nad druhými, môže byť mocný, ale ten, kto ovláda sám seba, je predsa len mocnejší.

Lao-C´

 

Múdry človek nie je hrabivý. Čím viac pomáha druhým, tým viac má sám. Čím viac dáva druhým, tým viac sám získava.

Lao-C´

 

Cesta dlhá tisíce míľ sa začína jediným krokom.

Lao-C´

 

Strom s kmeňom tak mohutným, že ho sotva objímeš, mal počiatok v malom semienku.

Lao-C´

 

Kto nerozumie jednému pohľadu, nepochopí ani dlhé vysvetľovanie.

Arabské príslovie

 

Milovať znamená želať blížnemu, čo je dobré, ale želať mu to z lásky k nemu, nie z lásky k sebe.

Aristoteles

 

 

Všetko, čo sme, je výsledkom našich myšlienok.

Buddha

 

Nezáleží na tom, aká ťažká bola tvoja minulosť, vždy môžeš začať znovu.

Buddha

 

Veľké duše majú vôľu. Tie malé len priania a túžby.

Čínske príslovie