Citáty II.

Vo svete zbavenom Ideí vládnu príšery.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Tí, ktorí nejdú vpred, nech ustúpia z cesty.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Milovať znamená učiť sa odpúšťať.

Matka Tereza

 

Jediný verný priateľ je viac, než tisíc príbuzných.

Platón

 

Osud vedie toho, kto chce a kto nechce toho vlečie.

Seneca

 

Nepremárni svoj čas lamentovaním a ľútosťou, pretože čas je vzácny a určený na sejbu a žatvu.

Tibetská múdrosť

 

Udržujte krb svojich myšlienok čistý, tým založíte mier a budete šťastní!

Abd-ru-shin

 

Keď uvidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť. Keď uvidíš zlého človeka, všimni si sám seba.

 

Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa času, ktorý nevyužívame.

Seneca

 

Bohatí dobrodinci často nevidia, že ich dary pre chudobných mnohokrát odcudzili ešte chudobnejším.

L.N.Tolstoj

 

Najväčšie šťastie je, keď človek vie, prečo je nešťastný.

Dostojevskij

 

Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete.

Ľ. Štúr

 

Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil o pomoc Boha a každé dielo zavŕši tým, že Bohu za jeho pomoc poďakuje.

Ľ. Štúr

 

Kto chce hýbať svetom, nech najprv hýbe sám sebou.

Sokrates

 

 

Ak nie ste ochotný cítiť sa zodpovedným za všetko, ale skutočne za všetko, čo sa stane vo vašom živote, potom nebudete robiť pokroky.

Krišnamurti

 

Človeka nikto neklame, človek klame sám seba.

Johann Wolfgang Goethe