Citáty III.

Pravda, ktorá mrzí, je lepšia ako lož, ktorá potešuje.

Johann Wolfgang Goethe

 

Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť. Život meriame skutkami, a nie časom.

Lucius Annaeus Seneca

 

 

V tejto dobe je pravda taká zatemnená a lož taká zavedená, že pravdu môže poznať iba ten, kto ju miluje.

Blaise Pascal

 

 

Ľúbiť, to neznamená pozerať sa jeden na druhého, to znamená pozerať sa spolu tým istým smerom.

Antoine De Saint Exupéry

 

 

Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí.

Antoine De Saint Exupéry

 

 

Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.

Albert Einstein

 

 

Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.

Albert Einstein

 

 

Pravé dobro nie je iba cnosťou a radosťou, ale aj zbraňou v boji, oveľa silnejšou ako je násilie.

Lev Nikolajevič Tolstoj

 

 

Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania.

Jan Amos Komenský

 

 

Pravdivé slová nebývajú príjemné. Príjemne slová nebývajú pravdivé.

Lao-c

 

 

To, čo chceme povedať, by malo prejsť tromi bránami: bránou pravdy, bránou dobroty bránou úžitku. Ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé, dobré ani užitočné, potom je lepšie nechať si to iba pre seba.

Sokrates

 

 

Sme to, čo opakovane robíme.

Aristoteles

 

 

Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné.

Platón