Existuje zlo?

Profesor na univerzite položil svojmu študentovi otázku: „Je všetko, čo existuje, stvorené Bohom?“

Jeden zo študentov nesmelo odpovedal: „Áno, je to stvorené Bohom.“

„Stvoril Boh všetko?“, spýtal sa profesor. „Áno, pane.“, odpovedal študent.

 

Profesor sa teda opýtal: „Keďže Boh stvoril všetko, to znamená, že Boh stvoril  zlo, ktoré existuje. A vďaka tomuto princípu naša činnosť určuje nás samotných. Boh je zlo.“ Akonáhle to študent počul, tak zostal ticho.

Profesor bol sám so sebou veľmi spokojný.

Ale zrazu zdvihol ruku iný študent: „Pán profesor, môžem Vám položiť otázku?“ „Samozrejme“, povedal profesor.

Študent sa postavil a opýtal sa: „Existuje chlad?“ „Čo je to za otázku, samozrejme, že áno. Vám nebolo nikdy chladno?“

Študenti sa zasmiali otázke spolužiaka, ale ten kľudne pokračoval: „V skutočnosti, pane, chlad neexistuje. V súlade so zákonmi fyziky je chlad v skutočnosti len neprítomnosť tepla. Človeka a predmety môžeme popísať a určiť ich energiu na základe prítomnosti, alebo vytvorenia tepla, ale nikdy nie na základe prítomnosti či vytvorenia chladu. Chlad nemá svoju jednotku, v ktorej ho môžeme merať. Slovo chlad sme si vytvorili my ľudia, aby sme popísali, čo cítime v neprítomnosti tepla.“

Študent pokračoval: „Pán profesor, existuje tma?“ „Samozrejme, že existuje“, odpovedal profesor.

Znovu nemáte pravdu. Tma tiež neexistuje. V skutočnosti je tma vďaka tomu, že je nedostatok svetla. Môžeme skúmať svetlo, ale ne tmu. Svetlo sa dá rozložiť, skúmať lúč za lúčom, ale tma sa zmerať nedá. Tma nemá svoju jednotku, v ktorej ju môžeme merať. Tma je iba pojem, ktorí si vytvorili ľudia, aby pomenovali neprítomnosť svetla.“

Následne po tom sa mladík spýtal: „Pane, existuje zlo?“

Tento krát už profesor odpovedal neisto: „Samozrejme, vidíme ho každý deň, brutalita vo vzťahoch medzi ľuďmi, trestné činy, násilie, rozvody, všetko toto nie je nič iného, než prejav zla.“

Na to študent odpovedal: „Zlo neexistuje pane. Zlo je iba neprítomnosť dobra, teda Boha. Zlo je výsledok neprítomnosti božskej lásky v srdci človeka. Zlo prichádza tak, ako keď prichádza tma alebo chlad, teda v neprítomnosti svetla, tepla a lásky.“

Profesor si sadol. Ten študent bol mladý Albert Einstein.